responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : الفاروق ( فارسي ) نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 1411
 • مقدمهء مترجم: مقدمهء مترجم 1
 • مقدمهء مؤلف: مقدمهء مؤلف 1
 • منابع: منابع 1
 • اظهار ندامت ابوبكر قبل از مرگ از حمله به خانه فاطمه عليها سلام ! ! 927
  ترجيح و تمييز به حسب دين و قبيله ! ! 933
  عمر از تقسيم خالد انتقاد مىكند ، در حاليكه سياست خالد همان سياست عمر است ! ! 935
  عمر تصميم داشت از خطاى در تقسيم اموال برگردد و تساوى را رعايت كند ! ! 936
  جاحظ تلاش مىكند تبعيض نژادى و قوم و قبيله‌اى عمر را توجيه كند . بهمين خاطر مدعى است كه ترجيح بنىهاشم بر ديگر اعراب از ناحيه پيامبر صلى الله عليه وآله هم قومى و قبيله‌اى بوده است ! ! 943
  * * سليقه‌ها و روش‌هاى عمر در كلام و معامله و حكم ! ! 956
  ابى بن كعب را مىزند تا احاديث پيامبر صلى الله عليه وآله را نقل نكند ! ! 962
  عمر دوست صميمىاش تميم دارى را مىزند ! ! 964
  سعد را مىزند تا به او بفهماند كه ، عمر ، سلطان الله است و بايد احترام شود ! ! 968
  احنف بن قيس را چنان به ذلت انداخت و به بند كشيد ، تا هرگز از اطاعت او خارج نشود ! ! 969
  عمر دماغ عيينة بن حصن را به خاك ماليد ! ! 970
  عمر نه ابوبكر را احترام كرد نه عيينه را و نه او را بخشيد ! ! 972
  ابن قدامه عمر را تخطئه مىكند كه بين نصاراى عرب و غير عرب تبعيض قائل مىشود ! ! 975
  سرخسى مىگويد عمل عمر صحيح است حتى اگر بر خلاف خدا و رسول صلى الله عليه وآله باشد زيرا ملائك به زبان عمر سخن مىگويند ! ! 976
  جناب عمر با همه خفتى كه در قريش داشت اما عصبيت قريشى او را وا داشت تا در مقابل انصار قيام كرده و آيه فضيلت انصار را تحريف كند ! ! 981
  ابوبكر و عمر از زمان پيامبر صلى الله عليه وآله سعى داشتند خود را به قريش نزديك كنند ! ! 983
  عمر اعتراض شديد اما حسين عليه السلام را به خود تحمل مىنمايد ! ! 986
  تلاش ابوبكر و عمر براى خريدن عباس و دور كردن او از على عليه السلام ! ! 987
  عمر توسل به عباس را از توسل حضرت آدم عليه السلام به پيامبر صلى الله عليه وآله آموخت ! 992
  توسل عمر به اقرباء پيامبر صلى الله عليه وآله به هر دليلى كه باشد ، وهابيان را محكوم مىكند ! ! 994
  از آنروز به بعد لعن منافقين حرام شد و قنوت از نماز حذف شد . . . 1002
  خداوند مىفرمايد منافقين در درك اسفل و بدترين جاى جهنم‌اند . . . اما عمر فرموده خدا و پيامبر صلى الله عليه وآله را رد مىكند ! ! 1010
  استفاده عمر از منافقين براى رويارويى با بنىهاشم و على عليه السلام ! ! 1011
  اعتراض عمر به آنجا رسيد كه چنان به سينه ابو هريره زد كه با ما تحت به زمين خورد ! ! 1015
  حقيقت اينست كه تمامى اين مزخرفات از ناحيه خود عمر بوده است كه پيامبر صلى الله عليه وآله او را نهى مىفرموده است ! ! 1017
  دو نفر كه براى جنازه‌اى شهادت دهند ، وارد بهشت خواهد شد ! ! 1019
  عمر مسؤوليت به گردن پيامبر صلى الله عليه وآله مىاندازد ! ! 1020
  چه روزى عمر به قتل رسيد ؟ 1029
  عمر تصميم داشت پسرش را وليعهد خود كند ، اما ترسيد دودمانش را به باد دهد ! ! 1031
  شاهد باشيد كه من مسؤوليت خلافت را به گردن نمىگيرم ، مسؤوليت آن با اهل شورا است ! ! 1037
  عمل به مواد قانونى شوراى عمر واجب است ! ! 1040
  پيامبر اسلام محمد مصطفى صلى الله عليه و آله امت خود را سر گردان و متحير رها كرد . . . ولى من ، عمر بن خطاب بيشتر از سه روز امت را سرگردان نخواهم گذاشت ! ! 1041
  يا على ، آيا حاضرى خلافت را بپذيرى بشرط آنكه روش و اعمال عمر را جزئى از دين بدانى ؟ ! ! 1048
  * * * نظر امام على بن ابى طالب عليه السلام درباره سقيفه و شورا 1051
  * * * آيا فقهاء مىتوانند قانونيت شوراى عمر را صورتگرى كنند ؟ ! 1053
  عمر معاويه را نگاه مى كرد و به به مىگفت . . . آفرين به كسرى و پادشاه عرب ! ! 1061
  قبل از معاويه هم پدرش ابو سفيان رئيس مشركين قريش امتحانش را خوب پس داده بود و تسليم عمر شده بود ! ! 1063
  مسلم از ترس بخارى روايت را نقل نمى كند ! ! 1069
  عمرو بن عاص با كشته شدن عمار مضطرب و نگران مى شود ، اما معاويه راه چاره را به او مى نماياند ! ! 1072
  اويس قرنى 1078
  * * عمر و ابو بكر و عائشه 1080
  هر كس ابوبكر و عمر را از پيامبر صلى الله عليه و آله عاقلتر بداند ، بايد از او تقدير و تشكر شود ! ! 1082
  آقاى عمر ، خودش و ابوبكر را بهتر از پيامبر صلى الله عليه و آله مى داند ، چرا كه رسول خدا صلى الله عليه و آله را نصيحت مى كند و حضرت چون به نصيحت او گوش نمى كند گرفتار عذاب مى گردد ! ! 1083
  داستان كاروان بنى تميم پرده از اسرار بر مى دارد و تجاوز ابوبكر و عمر را بر پيامبر صلى الله عليه و آله در زمان حياتش آشكار مى سازد ! ! 1091
  تلاش عائشه براى برداشتن ننگ و عار بىادبى از پدرش ابوبكر ! ! 1093
  سوره تحريم نشان مى دهد كه توطئه‌اى بزرگ بر عليه رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله در كار بوده است ! ! 1094
  اظهار پشيمانى ابوبكر هنگام مرگ از حمله به خانه فاطمه عليها سلام ! ! 1098
  عائشه خانم فتوا مى دهد كه عمر از پيامبر صلى الله عليه و آله بهتر است . . . او بيرحم و عمر دل رحم ! ! 1102
  عائشه مى گويد پيامبر صلى الله عليه و آله به آواز گوش مى دهد . . . اما عمر ، نه ، چون باتقواتر است . 1105
  عائشه مى گويد پدرم و عمر هر دو از بيت المال مى خوردند . اما پدرم بهتر از عمر بود ، چون تجارت هم مى كرد ! ! 1107
  گرفتن دومين نسخه از يهوديان بنى زريق توسط عمر و آوردن آن نزد پيامبر صلى الله عليه و آله و اخذ مجوز براى نشر آن ! ! 1114
  آوردن سومين نسخه تورات توسط عمر نزد پيامبر صلى الله عليه و آله براى گرفتن اعتراف و اخذ مجوز براى نشر آن ! ! 1115
  آيا واقعا باغ گرانبهاى خيبر هديه‌اى بود از يهود به عمر ! ! 1120
  عمر پيشگوئيهاى اهل كتاب را قبول داشت و از آنها سراغ آينده خود و اسلام و مسلمين را مى گرفت ! ! 1128
  عمر از اهل كتاب مى پرسد كه آيا پادشاه است يا خليفه ؟ ! ! 1130
  جناب عمر بشدت از كعب الاحبار خاخام يهودى حتى قبل از مسلمان شدن او ، خوشش مىآمد ! ! 1132
  عمر به علم و گفته‌هاى كعب الاحبار يهودى اطمينان داشت ! ! 1136
  ترا بخدا كعب بگو من پادشاهم يا خليفه پيغمبر ؟ ! ! 1137
  عمر از كعب الاحبار يهودى موعظه مىخواهد . . . او هم مىگويد روز قيامت ابراهيم خليل عليه السلام هم ترسان و لرزان مىگويد خدايا بدادم برس . . . 1142
  عمر بر پايه احاديث كعب الاحبار اعتقاداتش را مىسازد . . . چنانكه مىگويد عرش از سنگينى خدا ، طق ، طق مىكند . سپس آنها را بين مسلمين پخش مىكند ! ! 1144
  عمر نظريه كعب الاحبار را درباره شفاعت پيامبر صلى الله عليه وآله پذيرفت كه شامل يهود ونصارا و ديگر كفار هم مىشود ! ! 1145
  اين سخن كعب الاحبار يهودى است كه به عمر مىگويد عهد تو آخرين دور امنيت و ثبات سياسى است و پس از تو باب فتنه‌ها باز مىشود . . . نه سخن حذيفه ! ! 1147
  كعب الاحبار به عمر خبر مىدهد كه بزودى در مدينه كشته خواهى شد . . . عمر هم او را تصديق نمود ! ! 1148
  ابن كثير عمل عمر را در تأييد كعب و يهوديان توجيه مىكند ! ! 1150
  شيخ محمود ابو ريه اسلام آوردن كعب الاحبار و حزب او كذب و مكر و دروغ مىداند ! ! 1151
  اما عمر مانع بعضى از قصه‌گوها شد و حتى بعضىها را با تازيانه زد كه اين سمت فقط اختصاص به دولت دارد ! ! 1155
  مىگويند عمر يهوديان خيبر را بخاطر آنكه پسرش عبد الله را مورد تعرض قرار دادند ، بيرون راند ! ! 1161
  البته سببى ديگر براى اخراج يهوديان غير از تجاوز به عبد الله بن عمر نقل كرده‌اند ! ! 1162
  عمر ادعا مىكند بيش از دويست آيه از سوره احزاب گم شده است ! ! 1166
  آيه دروغين لو كان لابن آدم واديان 1176
  منابع سنيها حاكى از تشكيك و ترديد ابى بن كعب درباره سوره بودن معوذتين مىباشد ! ! 1186
  قرآن با صداى رسا دو سوره ساختگى عمر را از خود نفى مىكند . . . اگر چه تلاش وسيعى كردند تا آنها را به قرآن بچسبانند ! ! 1191
  براى آنكه به دو سوره ساختگى عمر مشروعيت ببخشند ، آنها را به على عليه السلام هم نسبت داده‌اند ! ! 1193
  آبروى دو سوره ساختگى عمر رفت بطوريكه نه تنها قنوت عمر را انكار كردند بلكه قنوت پيامر صلى الله عليه وآله را نيز منكر شدند ! ! 1194
  عمر خود را صاحب حق مىدانست كه عدد سوره‌هاى قرآن را كم يا زياد كند ! ! 1203
  حديث سبعة احرف ابتدا در قراء‌ت لفظى بود سپس آنرا تحريف كرده و گفتند مراد معانى قرآن است ! ! 1207
  خطرناكترين فتواى عمر با هر لفظى كه بخواهيد مىتوانيد قرآن را بخوانيد ! ! 1208
  تمامى منابع سنى اتفاق دارند كه پيامبر صلى الله عليه وآله امر فرموده بود قرآنرا از چهار نفر بياموزند ! ! 1214
  كار اختلاف عمر و ابى بن كعب به آنجا كشيد كه يكديگر را متهم به دروغگوئى كردند . لذا عمر مجبور شد برگردد ! ! 1223
  كسانى كه عقل و فكر خود را در گرو روايات بخارى گذاشته‌اند . . . نمىتوانند پاسخگوى اشكالات باشند ! ! 1225
  ابن سيرين كه از دشمنان قسم خورده على عليه السلام است ، آرزو مىكند كه اى كاش قرآن على عليه السلام به دست مىرسيد . . . حال چرا قرآن آن حضرت را دولت ابوبكر و عمر و عثمان پخش نكردند ؟ ! ! 1236
  كثرت قاريان قرآن خطر بزرگى براى دولت مىبود . لذا مىبايست تقليل يابند ! ! 1237
  كثرت قاريان تبديل به قدرت اجتماعى در جامعه اسلامى شده و عمر را به وحشت انداختند ! ! 1238
  عمر مردم را از حافظين فاسق قرآن و از خوانندگان فاسق قرآن مىترساند . . . گويا مراد عمر از فاسقين ، مخالفين خود او مىباشد ! ! 1239
  عمر مىگويد پيامبر صلى الله عليه وآله تشريف آورد و ريش مرا گرفت و مرا ترساند . . . مرا از زيادى قاريان قرآن ترساند . . . ! ! ! 1241
  عمر مىگفت چنين بخوانيد فامضوا الى ذكر الله . . . فاسعوا نخوانيد وآنرا از قرآن پاك كنيد ! ! 1243
  پيامبر صلى الله عليه وآله در وداع آخرينش با امت ، عمر را از رسوائى آخرت مىترساند ! ! 1253
  برخورد و موضع‌گيرى عمر و رؤساى قريش در آخر عمر پيامبر صلى الله عليه وآله چيز جديدى نبود ، بلكه خط مشى و نقشه‌اى بود كه از گذشصته طراحى و اجراء شده بود ! ! 1254
  چقدر پيامبر صلى الله عليه وآله امت را از اكتفاء به قرآن و ترك سنت بر حذر داشت ؟ ! ! 1257
  بايد اعمال خطرناك عمر را با لباس زهد و ورع و خدمت به دين زيبا كنيد و موجه جلوه دهيد ! ! 1267
  ابن حبان مىگويد كسانى را كه عمر زندانى كرد همه از صحابه نيك و صادق بودند . . . اما فقط براى عبرت ديگران بود ! ! 1270
  ابن حبان بدون دليل و مدرك ادعا مىكند على بن ابى طالب عليه السلام هم در اين امر با عمر موافق بود ! ! 1271
  خواب دروغين و خيالى جام شير كه به پيامبر صلى الله عليه وآله نسبت مىدهند . . . كه آن جام علم عمر بود ! ! 1275
  مىگويند عمر دو ثلث علم ، 10 / 9 علم را برده است ! ! 1276
  مىگويند عمر فقيه‌ترين مردم نسبت به كتاب خداست ! ! 1277
  بارها عمر از پيامبر صلى الله عليه وآله معناى كلاله را پرسيد . . . اما چه سود كه هرگز نفهميد ! ! 1280
  عمر سعى مىكند با كمك دخترش حفصه معناى كلاله را از پيامبر صلى الله عليه وآله بپرسد . . . اما حضرت او را نفرين كرد كه هرگز نفهمد ! ! 1281
  جام شير و علم عمر پرواز كرد و رفت چرا كه عمر معناى تيمم و آيه تيمم را نفهميد . . . تيمم نكرد ، نماز هم نخواند ! ! 1284
  گويا علت نفهمى عمر اين بوده كه پيامبر صلى الله عليه وآله از غلطيدن عمر خنديده است ! ! 1285
  بخارى عمر را از غلطيدن در خاك نجات داده و آن را منسوب به عمار مظلوم نموده است ! ! 1287
  عبد الله بن مسعود هم به تبعيت از عمر اجازه تيمم نمىدهد ! ! 1289
  براى عبد الله بن مسعود آيه قرآن و عمل به آن مهم نيست ، بلكه مهم اينستكه آيا عمر تيمم را قبول داشته يا نه ؟ ! ! 1290
  جام شير و علم عمر پرواز كرد و رفت . . . چون به معناى ( فاكهه و أبا ) در قرآن رسيد و نفهميد ( اباء ) يعنى علف حيوانات ! ! 1292
  جام شير و علم عمر كجا پرواز كرد و رفت كه يكبار چنين فتوا مىدهد و يكبار چنان ؟ ! ! 1293
  جام شير و علم عمر پرواز كرد و رفت و دستور داد زن ديوانه‌اى را كه شرعا تكليف ندارد ، سنگسار كنند ! ! 1295
  جام شير و علم عمر پرواز كرد و رفت و در حكم بچه‌اى كه دو مدعى داشت به تناقض‌گوئى افتاد ! ! 1297
  تعجب شافعى از دفاع از عمر در حاليكه قول عمر مخالف كتاب و سنت است ! ! 1303
  نظريه جناب عمر اينست كه اسلام روى به زوال و نقصان خواهد گذاشت ! ! 1308
  عمر بن شبه نظريه ضعف و نقص اسلام را منسوب به عمر بن خطاب مىداند ! ! 1309
  حديثى را كه ابن كثير به آن دست يازيده ، و چشمش را بر غير آن پوشيده است ! ! 1313
  پيامبر صلى الله عليه وآله وجود غول را نفى مىكند اما عمر به آن عقيده‌مند باقى مىماند ! ! 1317
  جناب عمر تصديق مىكند كه شخصى را اجنه چهار سال گرفتند ، سپس بازگرداندند ! ! 1320
  بعيد نيست كه حديث هامة بن هيثم هم از عمر باشد ، اگر چه تلاش مىكنند آنرا از عمر دور بدارند ! ! 1322
  عمر فتوا مىدهد كه هر كس درباره ، قدر ، بحث كند ، بايد كشته شود ! ! 1324
  عائشه مىگويد پيامبر صلى الله عليه وآله در نماز از دجال به خدا پناه مىبرد ! ! 1327
  روايات افسانه‌اى از شخصيت و خروج دجال كه همگى اتفاق دارند او هرگز نخواهد توانست وارد مكه و مدينه شود ! ! 1328
  مغيره مىگويد آنچه را درباره دجال روايت مىكنند ، مبالغه است ! ! 1331
  بخارى روايت مىكند كه عمر مدعى بود ابن صائد همان دجال است نه پيامبر صلى الله عليه وآله ! ! 1334
  راويان سنى درباره دجال چيزهائى از پيامبر صلى الله عليه وآله نقل كرده‌اند كه ادعاهاى عمر را تأئيد كنند ! ! 1340
  ابوبكر سخن عباس را تصديق كرد و بسرعت بسوى سقيفه رفت ! ! 1348
  مىگويند عمر حافظ نماز و مواظب آن بود ، ولى پيامبر صلى الله عليه وآله ، مىخوابيد و نمازش قضا مىشود ! ! 1351
  پيامبر صلى الله عليه وآله تحريكات عمر را براى تخريب صلح خنثى نمود ! ! 1355
  عقده عمر از بيعت حديبيه ! ! 1357
  توزيع غنائم از طرف پيامبر صلى الله عليه وآله افراد بخيل را به اعتراض وامىدارد . 1358
  ابوبكر و عمر دو تن از سربازان سپاه اسامه ! ! 1360
  * * اگر عمر پيامبر را بيشتر از خود دوست داشت ، پس چرا سنت پيامبر را تصرف كرده بود 1364
  عمر از شعر انصار خوشش نمىآمد . . . زيرا مخالف قريش بود ! ! 1371
  پيامبر دوستى و محبت اهل بيتش را شرط ايمان مسلمان قرار داده است 1374
  دشمن آل محمد در جهنم است 1375
  چرا بخارى ومسلم اين روايت صحيح را نقل نكرده اند 1378
  بخارى و مسلم از بغض آل محمد صلوات الله عليهم روايات فضائل ايشان را نقل نمىكنند ! ! 1379
  خداوند صلوات بر آل محمد عليهم السلام را بر هر مسلمانى واجب كرده است . 1380
  خداوند براى آل محمد عليهم السلام اموال خاصى به نام خمس وسهم ذوى القربى قرار داده وصدقه را برايشان حرام نموده است . 1381
  و خمس واجب مىباشد ، آنهايى هستند كه از نسل بنى هاشم و عبدالمطلب مىباشند 1382
  عمر خمس اهل بيت عليهم السلام را مصادره مىكند . . . و از سر لطف و منت مختصرى را پس مىدهد ! ! 1387
  عبد الله بن عمر هم به تبعيت از عمر اجازه تيمم نمىدهد ! ! 1399
  هيثمى مىگويد عمر بهمراه عمرو بن عاص خود را امير المؤمنين ناميد 5
  و شايد اصل ادعاء از عائشه باشد 7
  ابن كثير مىگويد عمر سرخ و سفيد بوده و بجاى انحراف چشم ( احول ) گفته كه درشت چشم ( احور ) بوده است 10
  يك بار هم عمر بشدت خنديد ، زيرا كه ( هند ) مادر دوست عزيزش معاويه ، انكار كرد كه زنا كرده باشد 12
  عمر ، ريشش را با حنا و رنگ سياه رنگ مىكرد 14
  عمر دائما به پدرش قسم مىخورد و پيامبر ( ص ) او را نهى مىكرد 18
  بنى مغيره مانند خالد بن وليد مادر عمر حنتمه را بىاحترامى مىكرد 20
  سبب عزل خالد حرف بدى بود كه خالد درباره مادر عمر گفت 22
  حضرت رسول صلى الله عليه وآله وسلم خطبه‌اى خوانده كه هيچ يك از صحاح آنرا نقل نكرده‌اند 27
  اين است نسب من و اين است اهل بيت و خاندان من ، آنگاه شخص فحاش مفتضح و رسوا شد 29
  پيامبر ( ص ) خطبه خوانده در حاليكه جبرئيل در كنار او بود و از كسانى كه به اهل بيت ايشان جسارت كرده بودند خواست كه در حسب و نسب خود با حضرت برابرى كنند ، مردم تقاضاى بخشش كردند . . . حضرت ساكت شدند و عفو نكردند . 37
  نسب در نزد عرب مهم است و در نزد عمر غير مهم زيرا او ضامن نسب خودش است 41
  ابن عباس قضيه تلخ و كوبنده‌اى را بياد عمر مىآورد 42
  قبيله عدى قبيله كوچكى از قبايل هم پيمان ، لعقة الدم ، 44
  ناراحتى قريش از حاكم شدن قبيله بنىعدى بر آل قصى 48
  پيامبر ( ص ) مىفرمايد زنان مانند گل ريحان و بلور مىباشند اما عمر مىگويد زنان شيطان هستند ! 54
  خصوصيات همسر در نزد عمر 59
  عمر با زنى با اجازه پدرش و بدون رضايت خود او ازدواج كرد 63
  خواستگارى عمر ، از فاطمه ( ع ) دختر پيامبر ( ص ) و جواب حضرت به او 65
  پيامبر ( ص ) نمىتواند به اختيار خود زهرا را شوهر دهد . . . زيرا كه زهرا ( ع ) از آن خداست 66
  ازدواج فاطمه ( ع ) با على ( ع ) به امر الهى 68
  آيا ازدواج عمر با ام كلثوم دختر على ( ع ) صحيح است ؟ 69
  عمر با زنش در حال حيض نزديكى كرد ، هر چند زنش به او گفته بود 78
  عمر از پشت با زنش نزديكى كرد ، سپس آيه اى نازل شد كه اين كار را حلال نمود 80
  در خانه عمر شخصى بود ، ابنه اى ( مخنث ) . . . آيا در خانه پيامبر ( ص ) چنين شخصى بود ؟ 81
  شايد دليلشان اين باشد كه عبدالله در روز صلح حديبيه بيعت كرد و پدرش بيعت نكرد 89
  عثمان ازدواج با حفصه را نپذيرفت ، اما مىگويند عثمان خواستگارى كرد ، عمر قبول نكرد 91
  ابن عباس مىخواهد از عمر اعتراف بگيرد ، اما او سعى مىكند خود را دور از مساله نگهدارد و خود را با قضيه بىارتباط جلوه دهد 96
  آيا كسى مىپذيرد كه تهديد خداوند به آن گروه جرار و بىرحم بخاطر يك مسأله شخصى زنانگى باشد 97
  عثمان در جمع آورى قرآن از مصحفهائى كه نزد حفصه بود استفاده كرد 101
  قرآن عمر با قرآن عثمان اختلاف داشت لذا مروان قرآن عمر را آتش زد . 102
  عبيد الله بن عمر با معاويه در جنگ صفين 107
  عاصم ( پسر عمر ) شراب خورد و عثمان بن عفان او را حد زد 110
  * * * شوهر خواهر عمر ، حبيب بن وهب 124
  زيد را با تقواتر از پيامبر ( ص ) مىدانند ! ! 127
  شدت دشمنى عمر با خالد بن وليد 129
  خطاب يك شتر بيشتر نداشت و فرزندانش لباس نداشتند 132
  عمر با وصيت پيامبر ( ص ) مخالفت كرد و آنرا ناديده گرفت 154
  مسلم در روايتى شبيه روايت بالا مىگويد پيامبر در جواب عمر چيزى نفرمود ! ! 156
  بخاطر دوست داشتن عمر زيادى را اصل قرار داده و ترسيده كلام پيامبر را در مورد عمر نقل كند 157
  هنگامى كه عمر زخم خورد ، گفت سگ مرا كشت ، او را بگيريد ! 162
  صورتم را روى زمين بگذار . . . اى بىمادر شده ! ! 165
  بخارى مىگويد ترس عمر از عذاب آخرت نبود . . . بلكه ترس او بخاطر امت بود ! 168
  رجال روايت صحيح‌اند . . اما صحيح‌تر از آن اين است كه عمر سوسمار را دوست دارد ! ! 174
  عمر از كعب الاحبار آموخت كه ماهى هر سال دو بار از خود ملخ پخش مىكند 181
  پيامبر ( ص ) ديد عمر ايستاده ادرار مىكند ، او را نهى كرد ! 192
  هرگاه آيه‌اى در حرمت شراب نازل مىشد پيامبر ( ص ) عمر را مىخواست و آيه را براى او مىخواند ! 197
  بخارى و مسلم و ابن ماجه و ديگران قضيه را درباره عمر مىپوشانند و حديث را نقل نمىكنند ! 198
  در بستر مرگ مىگويد نبيذ بهترين نوشيدنى من است ! 206
  فتواى عمر اينستكه شراب فقط از پنج چيز تهيه مىشود و شراب آنستكه عقل را فقط زائل كند و مستى بياورد ! 209
  اگر عمر شيره را براى اهل شام حلال مىكرد ، عبادة بن صامت اعتراض نمىكرد ! 211
  بر عليه عمر حرفى نزنيد . . . شراب عمر مانند شراب پيامبر است ! ! 219
  دوستداران عمر على بن ابي طالب ( عليه السلام ) را شارب الخمر مىدانند ! ! 221
  دوستداران عمر حضرت حمزه ( عموى پيامبر ( ص ) و سيد الشهداء اسلام را مست عربده كش وحشى معرفى كرده‌اند ! ! 222
  دوستان عمر هم نمىتوانند قبول كنند كه مخلوط كردن آب با شراب خوردن آنرا حلال مىكند ! ! 234
  عمر هرگاه عصبانى مىشد سبيلهايش را تاب مىداد 236
  عمر يك بار با تمام وجود خنديد ، زيرا مادر دوست عزيزش معاويه زناى خود را انكار كرد ! ! 237
  بىجهت يكبار آنقدر خنديد تا به پشت روى زمين افتاد ! ! 238
  عمر آنها را با تازيانه مىزد 241
  گويا عمر بعد از آنكه زنان را زد اجازه داد براى خالد گريه كنند ! ! 243
  از كله طاس عمر ترسيد و حرفهايش را اشتباهى زد ! ! 248
  سرخسى مانند بخارى مىخواهد عيب عمر را بپوشاند ! 252
  با همه بىحرمتىهايش نسبت به زنان باز هم بعضى از آنان را احترام مىكرد ! ! 253
  براى كوبيدن صبيغ از جانب پيامبر ( ص ) فتوا درست مىكنند 256
  مصريها از عمر خواستند به قرآن عمل شود . . . اما عمر آنها را تهديد كرد ! 264
  انس بن مالك را مىزد ! 279
  برخورد شديد عمر با مخالفين ابوبكر ! 286
  آل پيامبر در سوگ رسول خدا ( ص ) . . . 289
  دوستان عمر تحمل كوچكترين دفاعيات على ( عليه السلام ) را هم ندارند ! ! 291
  تبعيد و قتل سعد بن عبادة بخاطر مخالفت با ابوبكر 292
  عمر دستور داد دو نفر را بزنند يكى را كمتر يكى را بيشتر . . . چرا ؟ ! 299
  شخص سنگسار شده را تعقيب نمىكنند ، اما عمر تعقيب كرد و او را كشت ! ! 302
  عمر دست از خشونت خود با مردم بر نخواهد داشت . 311
  كسى كه خود ، مردم را مىترساند و مىزد و ذليل مىكرد ، مردم را از اين اعمال نهى مىكند 315
  مىگويند عمر از نفرين سعد ترسيد و به او گفت از من قصاص كن ! 317
  قهرمان جنگ با كفار قريش چگونه ترسيد از جانب پيامبر ( ص ) به سوى آنها برود ؟ ! 321
  بلكه بطور پنهانى همراه با دو رفيقش از مكه هجرت كردند ! 323
  اكثر قريش با عمر هم نظر بودند و از آنجا كه على بن ابي طالب ( ع ) پرچم جنگ با مرتدين را برافراشت ابوبكر مجبور به قبول آن شد 330
  چرا رسول خدا ( ص ) سخن از هجرت را فقط براى عمر گفت ؟ ! 333
  در مورد خالد ابوبكر بر عمر غلبه كرد در حاليكه هميشه به عكس بود ! ! 336
  عمر بسيار تلاش كرد تا زمان ابوبكر از خالد انتقام بگيرد ! ! 338
  اولين روز خلافت عمر ، وقت انتقام از خالد ! ! 340
  چنانچه حالد عذر خواهى نكرد ، عمامه‌اش را بردار و نصف اموالش را مصادره كن . 341
  بيرحمى عمر درباره مادر جوان مرده ! 354
  آيا عزاداران خالد را استثناء كرد ؟ ! 356
  نظر شما چيست ، درباره كسى كه پيامبر ( ص ) او را نهى مىكند ، ولى او بر انجام آن اصرار مىورزد بلكه فعل آن را هم به پيامبر ( ص ) نسبت مىدهد 358
  هم نهى پيامبر ( ص ) را روايت مىكنند و هم اصرار عمر را ! ! 361
  ابن ماجه تهمت عائشه را رد ميكند و مىگويد رسول خدا براى پسرش گريه كرده . . . عمر هم اعتراض مىكرد ! ! 374
  حسان رسما منبرى در مسجد داشت كه بر روى آن دشمنان خدا و رسولش را هجو مىكرد ! ! 379
  پيروان عمر مىگويند هرگونه شعرى حتى اشعار اسلامى ، باطل است و عمر باطل را دوست ندارد ! ! 383
  عمر آرزو داشت بتواند يك بيت شعر بگويد ! 386
  حطيئه شاعر را زندانى كرد و با مديحه‌اى آزادش نمود ! ! 389
  عمر داستانهائى با شعر و آواز در راه حج دارد ! ! 398
  پيامبر صلى الله عليه وآله برايش شرح داد وحذيفه هم به او آموخت ، . . . اما فائده نداشت ! 405
  بخارى و پيروان او مىگويند تقصير وكوتاهى از پيامبر صلى الله عليه وآله بوده كه معناى كلاله را براى عمر بيان نكرده است ! ! 406
  به امت سفارش مىكند تمام تلاش خود را براى فهم كلاله بنمايند ! ! 412
  اگر زنده ماندم گردن كلاله را خواهم شكست واگر مردم شما اين كار را بكنيد . 413
  مسأله حماريه وحكم عمر 414
  كلاله ، همچنانكه عقده عمر بود ، عقده ابوبكر هم بود ! ! 416
  عمر ادعا مىكند كه پس از شنيدن قرآن در مسجد ، مسلمان شدم ! ! 421
  مىگويند پس از بازگشت عمرو بن عاص از حبشه مسلمان شد ! ! 430
  يا رسول الله نمىتوانم ، مىترسم ، زيرا قوم و قبيله‌اى در مكه ندارم تا حمايتم كند ! ! 436
  عمر ادعا مىكند هفتاد تن از قريش يكباره در مكه ايمان آوردند ! ! 438
  سياق آيه و مفسرين شهادت مىدهند كه سوره انفال در مدينه نازل شده است 443
  مىگويند آيات و رواياتى هنگام مسلمان شدن عمر وارد شد 444
  قهرمان شجاع وحامى پيامبر . . . چه زود قبل از پيامبر صلى الله عليه وآله هجرت كرد 446
  بخارى مىگويد عمر همراه بيست تن از سواركاران هجرت كرد اما هيچكدام را نام نمىبرد ! ! 448
  چرا پيامبر صلى الله عليه وآله اين كلام را به عمر فرمود ، نه به شخص ديگر ؟ ! 451
  عمر در زمان خلافت خود تاجر بزرگى شد غلامانى داشت كه برايش تجارت مىكردند ! ! 455
  عمر با ديگران مضاربه مىنمود 456
  مىگويند در مصرف از بيت المال ميانه‌روى كرد 461
  بعيد است كه پيامبر صلى الله عليه وآله بين افراد معينى برادرى قرار داده باشد ، بلكه هر كس خود برادرش را انتخاب كرد ، چنانكه خود آن حضرت على عليه السلام را براى برادرى انتخاب نمود . 465
  عمر با قريش نرم و ملايم بود ، لذا از پيامبر صلى الله عليه وآله خواست اسراء آنها را آزاد كند ! ! 470
  عمر خواستار آزادى اسراى بدر است لذا مىگويد . . . 471
  عمر مدعى شد كه نظر او كشتن اسرا و عدم پرداخت ديه بود ! ! 472
  چگونه خداوند عمر را تأئيد كرد در حالى كه او اصلا مخالف اسير گرفتن و يا كشتن آنها بود ؟ ! 473
  عمر مىگويد پيامبر صلى الله عليه وآله اشتباه كرد و من درست مىگويم ! ! 475
  در احد عذاب خدا بر پيامبر صلى الله عليه وآله و اصحاب نازل شد و فقط عمر نجات پيدا كرد ! ! 476
  اصل دروغ اينجاست كه عذابى نازل شده بود و فقط عمر نجات پيدا كرد ! ! 478
  عمر مىگويد آيه در تأئيد من نازل شد ولى پيامبر صلى الله عليه وآله اصرار مخالفت كرد و فديه گرفت ! ! 480
  آيه‌اى را كه در تأئيد پيامبر صلى الله عليه وآله نازل شده . . . براى عمر قرار مىدهند ! ! 481
  سوره مائده آخرين سوره‌اى است كه نازل شده ، اما به احترام عمر نزول آنرا چند سال جلو انداخته‌اند ! ! 482
  عمر مىگويد خداوند در چهار جا مرا تأئيد نمود ! ! 487
  مىگويند خداوند عمر را با آن تأئيدات بر ديگران برترى داد و هرگز حتى يك مرتبه هم با على عليه السلام موافقت نكرد ! ! 488
  عمر اعتراف مىكند كه در جنگ احد فرار كرد ومانند بز كوهى در كوه و كمر مىگريخت ، آنوقت مىگويد فرارىها را مىكشتم ! ! 491
  وحشت و ناله و افغان دو قهرمان شجاع ابوبكر و عمر از مجروح شدن سعد بن معاذ ! ! 500
  معلوم نيست چند ساعت عمر مشغول فحش دادن به مشركين بود ! ! 503
  عمر مخالف جنگ با بنى قريظه بود ، اما خداوند امر به جنگ با آنها نمود ! ! 510
  عمر نتوانست بنى قريظه را از دست پيامبر صلى الله عليه و آله خلاص كند ، بطور تلگرافى چيزى گفت كه آنها معنايش را نفهميدند ، يعنى آنكه به آنها بگونه‌اى بفهماند كه حكم سعد بن معاذ را نپذيرند ، ولى . . . 511
  خواستند فضيلت عمر را ثابت كنند ، عكس آن ثابت شد . خداوند دستور مىدهد پيامبر صلى الله عليه وآله لباس رزم بپوشد و به جنگ بنى قريظه برود ، اما عمر و ابوبكر مىگويند لباس شيك و زيبا ( حله ) بپوش ! ! 512
  عمر مىگويد هرگز مانند آنروز فرماندهى را دوست نداشتم . . . . در حاليكه قبل از آن فرمانده شد و فرار كرد ! ! 517
  پيامبر صلى الله عليه وآله شهادت مىدهد كه عمر فرار كرد ، زيرا بعد از فرار او بود كه فرمود فردا پرچم را بدست كسى خواهم داد كه خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارند ، مرتبا حمله مىكند و اهل فرار هم نيست ! ! ! 518
  هر كس فضائل على عليه السلام را بگويد دروغگوست حتى اگر گوينده عمر باشد و در بهترين ساعات ! ! ! 522
  اعتراض عمر به پيامبر صلى الله عليه وآله در مورد صلح حديبيه و اقدامات او ! ! 526
  با تمام توضيحات و تأكيدات پيامبر صلى الله عليه وآله باز هم عمر دست از تحريكات خود بر نداشت ! ! 529
  اثر تحريكات عمر اين بود كه پيامبر صلى الله عليه وآله سه بار به مسلمانان دستور داد ، اما هيچ كس توجهى ننمود ! ! 530
  تلاش عمر براى ضربه زدن به نماينده قريش و برهم زدن صلح ! ! 531
  آيا دوباره عمر مسلمان شد و آيا پيامبر صلى الله عليه وآله توبه او را پذيرفت ؟ ! ! 540
  پيامبر صلى الله عليه وآله در حديبيه از دست عمر خشمگين بود پس كجا با عمر صحبت كرده و بيعت او را پذيرفته است ؟ ! ! 541
  ابن ماجه مىگويد عمر آنجا حاضر نبود ، به جابر فرمود برو ، به او خبر ده ! ! 545
  هر چه دلتان مىخواهد انجام دهيد . . . . . آنها هم كردند هر چه خواستند كردند ، حتى با خود پيامبر صلى الله عليه وآله مخالفت كرده ، حتى يكديگر را كشتند ! ! ! 548
  بخارى به على عليه السلام طعن مىزند و مىگويد چون از اهل بدر بود . از خونريزى ابائى نداشت ! ! 550
  عمر مىخواست ابو سفيان را بكشد تا از رياست او خلاص نشود . . . اما عباس نگذاشت ! ! 551
  ابو سفيان گفت پس از آن همه ذلت و خوارى كار بنى عدى ( قبيله عمر ) بالا گرفته است ! ! 552
  دشمنى قريش و عمر با سعد بن عباده . . . . حاضر نبودند يكى انصارى اهل مدينه با پرچم خود به مكه وارد شود ! ! 553
  تنها كسانى كه با پيامبر صلى الله عليه وآله ماندند ، بنى هاشم بودند و بس ! ! 558
  عمر پس از فرار ، كى برگشت كه افسار اسب پيامبر صلى الله عليه وآله را بگيرد ؟ ! 560
  بخارى و مسلم اسمى از خنده پيامبر صلى الله عليه وآله به ميان نمىآورند ! ! 563
  بخارى و ديگران داستان ذو الثديه را نقل مىكنند ولى نامى از حنين نمىبرند ! ! 572
  مىگويند داستان در مدينه اتفاق افتاد و عمر و ابوبكر امر رسول خدا صلى الله عليه وآله را اطاعت نكردند ! ! 578
  ناخشنودى عمر از فرمانده شدن عمرو بن عاص از سوى پيامبر صلى الله عليه وآله ! ! 584
  ابوبكر در غزوه ذات السلاسل از امارت و خلافت مذمت مىكند ، به رافع مىگويد هرگز رياستى را نپذير ! ! 590
  مسلم داستان را نقل مىكند بگونه‌اى كه معلوم نيست چه كسى نظر داد كه شترها را ذبح كنند ! ! 593
  رجال حديث معتبرند . . . اما اهانت به رسول خدا صلى الله عليه وآله چطور ؟ ! ! 596
  كتب صحاح سنىها از تفسير آيه ( هموا بما لم ينالوا ) خالى است ! ! ! 601
  ابن كثير مىگويد شيعيان حق استدلال بروايات غدير را ندارند ! ! 606
  اصل روايات نزول آيه ( اليوم اكملت . . . ) در عرفه فقط از عمر است و بس ! ! ! 612
  دوستداران عمر تمام وقايع حجة الوداع را بر اساس وقوع روز عرفه در روز جمعه ، بنا كرده‌اند و هيچ نظر ديگرى را هم نمىپذيرند و هيچ حساب و كتابى را هم قبول ندارند ، ابن كثير هم در تلاش است بگونه‌اى عمر را يارى كند ! ! 615
  بطور صحيح ثابت شده كه رسول خدا صلى الله عليه ( وآله ) وسلم در خطبه غدير خم فرمود ( انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى و انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ) 618
  قرطبى نه به نزول آيه و نه به تفسير آن ايمان و اطمينان دارد ! ! 620
  گويا آيه ( اليوم اكملت لكم دينكم ) ابتدا آيه مستقلى بوده ، سپس آنرا جزء آيه ديگر كردند ! ! 621
  جاحظ ادعا مىكند عمر فقط اعتراض معترضين را به رسول خدا صلى الله عليه وآله رسانيد ، خودش هيچ اعتراضى نداشت ! ! 630
  عمر دوست دارد اسراء قريش در بدر آزاد شوند ، مىگويد يا رسول الله ما براى وصل كردن آمديم ! ! 635
  عمر مىگويد اسراء بدر بايد كشته شوند نبايد فديه گرفت ! ! 636
  عمر مىگويد پيامبر صلى الله عليه وآله در مورد اسراء بدر اشتباه كرد چون فديه كرد ، خدا هم او را كيفر داد كه در أحد شكست خورد ! ! 637
  در أحد ، مانند بز كوهى فرار مىكرد و بالا و پائين مىپريد ، و مىگفت دارم فرارىها را مىترسانم ! ! 639
  پيامبر صلى الله عليه وآله تحريكات عمر را براى تخريب صلح خنثى نمود ! ! 644
  عمر در نبوت پيامبر صلى الله عليه وآله شك كرد و مخالفت كرد و اذيت كرد پس كى و كجا توبه كرد و دوباره مسلمان شد ؟ ! ! 649
  عمر مىگويد تا پيامبر صلى الله عليه وآله برخاست ، سينه به سينه او ايستادم ! ! 660
  * * * اعتراض به پيامبر صلى الله عليه وآله بخاطر نماز بر جنازه زنى كه توبه كرده بود 664
  نعره عمر بن خطاب از پشت ديوار ! ! 666
  پيامبر صلى الله عليه وآله از روى هوى و هوس چيزى نمىگويد . . . . عمر هم جز حق بر قلب و زبانش جارى نمىشود ! ! 673
  عمر همانگونه جبرئيل عليه السلام را مىبيند كه پيامبر صلى الله عليه وآله مشاهده مىكند ! ! 675
  جبرئيل سلام خداوند را هم به پيامبر صلى الله عليه وآله ابلاغ مىكند و هم به عمر ! ! 676
  براى تأئيد كلام عمر آيه قرآن نازل مىشود ! ! 679
  پيشنهاد عمر آيه‌اى در قرآن شد ! ! 681
  در ميان امت براى عمر مقامى مانند مقام پيامبر صلى الله عليه وآله قرار داده‌اند ! 683
  عمر مىگويد به پيامبر صلى الله عليه وآله دستور دادم زنانش را بپوشاند ، گوش نكرد ، آيه حجاب نازل شد ! ! ! 689
  بخارى و همرزمانش غافل شده و روايتى را نقل كرده‌اند كه ادعاى عمر را تكذيب مىكند ! ! 690
  گويا اعتراض عمر بعد از نزول آيه حجاب بوده است ! ! 691
  آيه حجاب سال پنجم هجرى نازل شد اما عمر آنرا با حوادث سال‌هاى بعد مخلوط كرد ! ! 692
  چه كسى باور مىكند سرى را كه پيامبر صلى الله عليه وآله به بعضى از زنانش گفته بود ، نوشيدن شربت عسل بوده است ؟ ! ! 700
  مىگويند داستان مربوط به ابراهيم پسر پيامبر صلى الله عليه وآله مىشود ! ! 702
  تناقضاتى كه درباره نقش عمر در سوره تحريم وارد شده شك برانگيز است ! ! 703
  چرا بايد بشارت به خلافت سرى و پنهانى باشد ؟ ! ! 708
  عمر قبل از پيامبر صلى الله عليه وآله درباره سوسمار فتوا داد وحضرت سكوت كرد ! ! 712
  اما پيامبر صلى الله عليه وآله شهادت مىدهد كه عمر در هر حالتى معصوم است ! ! 716
  مقام عمر آنقدر بلند است كه خورشيد بر بهتر از او نتابيده حتى بر محمد صلى الله عليه وآله ! ! ! 719
  بهترين دليل براى افضليت عمر از پيامبر صلى الله عليه وآله اينست كه رود نيل به اعجاز عمر جارى گشت ! ! 722
  اگر نامه عمر نبود ، نه نيل بود و نه مصر ! ! 723
  پيامبر صلى الله عليه ( وآله ) وسلم به مقام نبوت و جد خود عبد المطلب افتخار مىكند . . . اما عمريها مىگويند اجداد آن حضرت كافر بودند ! ! 726
  ابن ماجه تهمت عائشه به پيامبر صلى الله عليه وآله را تكذيب كرده و مىگويد آن حضرت بر فرزندش گريست و عمر اعتراض كرد ! ! 729
  * * * عمر از نماز خواندن در مصلاى پيامبر صلى الله عليه وآله ممانعت نمود و آثار آن را نيز از بين برد ، سپس به فضائل خود افتخار مىكند ! ! 732
  * * * عمر از نامگذارى به محمد جلوگيرى كرده و آنرا تغيير مىدهد ! ! 733
  اسماء دوست داشنتنى نزد عمر عرفطه حنظلة ، مرة ، سلمه ! ! 735
  هدف عمر از تحريم بعضى از اسمها ، تحريم اسم محمد بود ! ! ! 736
  تعجب و تحير بيهقى از اعتراف عمر و عمريها به باطل بودن آراء و نظرياتشان ، و از طرف ديگر عمل به اجتهاداتشان بر اساس رأى و گمان ! ! 749
  عمر مىگويد يا محمد ، كتاب خدا ما را بس است . . . ضمانت ترا از گمراهى نمىخواهيم ! ! ! 751
  مسلم قضيه را مىپوشاند و در قضيه مشابهى كه عمر همان حرف‌را زد ، مىگويد حضرت جواب عمر را نداد ! ! 753
  ذهبى حق خدا و رسولش را در سوره حجرات مخفى كرده . . . و حق ابوبكر را بيان مىكند ! ! 757
  يكبار قراء‌ت سوره حجرات پرده از كار ابوبكر و عمر و بخارى و مقلدين او بر مىدارد ! ! 758
  قصه ورود كاروان بنى تميم اسرار زيادى را بر ملا مىسازد ! ! 760
  اعتراف بخارى به تقواى يك مسلمان و سكوت در مورد تقواى ابوبكر و عمر ! ! ! 762
  اعتراف سنىهاى به اينكه عمر و ابوبكر در حضور پيامبر صلى الله عليه وآله صداى خود را بلند كردند ، و خود را بر آن حضرت مقدم نمودند ! ! 764
  مىگويند كسانى كه پيامبر صلى الله عليه وآله را از پشت ديوار صدا كردند ، افراد غريب و ناشناسى بودند ! ! 765
  اجازه خواستن عمر از پيامبر صلى الله عليه وآله براى فراگيرى و نشر فرهنگ يهوديت ! ! 769
  نسخه ديگرى از تورات كه عمر از بنى زريق آورد ! 772
  عمر آنقدر بر نشر فرهنگ يهوديت اصرار كرد ، تا صبر پيامبر صلى الله عليه وآله تمام شد ، بطوريكه دستور بسيج نظامى صادر فرمود ! ! 775
  عمر و دوستداران او تلاش مىكنند تمامى اين وقايع خطيره و حساس را يك واقعه ساده معرفى كنند ! ! 777
  باغ گرانقيمتى را كه عمر در خيبر داشت ، آيا يهوديها به او هديه كرده بودند ؟ ! ! 778
  روايات درباره گرسنگى و فقر عمر در مدينه ! ! 782
  عمر از روى اعتماد به اخبار غيبى اهل كتاب از آنان درباره خود و آينده اسلام ومسلمين مىپرسد ! ! 787
  ابن حنبل روايت على عليه السلام را بخوانيد ، اما آنها ابوبكر را مىخوانند ، عمر را مىخوانند ! ! 798
  آيا غضب پيابمر صلى الله عليه وسلم بخاطر آن بود كه عمر در جاى او ايستاده بود ، يا ابوبكر ؟ ! ! 799
  از كى ، ابن زمعه ، فرستاده پيامبر صلى الله عليه وآله شده بود ؟ ! ! . . . آيا واقعا حضرت او را فرستاده بود يا عائشه ؟ ! ! 800
  آيا بيرون آمدن پيامبر صلى الله عليه وآله براى تأئيد ابوبكر بود ، يا براى كنار زدن او ؟ ! ! 802
  تلاش عباس بر خنثى كردن نقشه عمر و دفن پيامبر صلى الله عليه وآله و بيعت براى على عليه السلام . 805
  تلاش ابوبكر براى طرح خلافت در مسجد ، اما گريه مردم نقشه او را بر آب كرد 811
  بخارى چنان قصه را نقل مىكند تا مبادا دامن عمر آلوده شود . 813
  عمر تهديدات و عربده‌كشىهاى خود را هنگام فوت رسول خدا صلى الله عليه وآله توجيه مىكند 814
  عمر و ابوبكر نمىدانستند چگونه پيامبر صلى الله عليه وآله دفن گرديد ، چرا كه مشغول سياست‌بازىهاى سقيفه بودند ! ! 820
  فاطمه زهرا عليها سلام گريان و ماتمزده در سوگ پدر ! ! 823
  تمام جريانات سقيفه و جريانات مخفيانه و بازىهاى سياسى و درگيريها براى غصب خلافت همه در همان سه روز وفات رسول خدا صلى الله عليه وآله اتفاق افتاد ! ! 824
  بنابر شهادت عائشه ، رواياتى كه مىگويد عائشه با پدرش براى ربودن گوى خلافت همكارى مىكرد دروغ است ! ! 825
  علت ترس حكومت ابوبكر و عمر از ظاهر بودن و زيارت شدن قبر پيامبر صلى الله عليه وآله ، اين بود كه مبادا اهل بيت مظلوم آن حضرت از ظلم حكومت به آن پناه ببرند ! ! 826
  ادعا مىكنند تنها ابوبكر و عمر و ابو عبيده بودند كه يكى از اجنه به آنها خبر اجتماع انصار را داد ! ! 830
  مىگويند اجتماع انصار براى بيعت با سعد بن عباده بود . . . در حاليكه انصار مىگفتند با غير از على عليه السلام بيعت نمىكنيم ! ! 831
  عمر آن دو تن انصارى را كه با ابوبكر در سقيفه بيعت كردند ، هميشه بر ديگران ترجيح مىداد ! ! 836
  ادامه بيعت‌گيرى مسلحانه براى ابوبكر تا روز سه‌شنبه يعنى فرداى وفات پيامبر صلى الله عليه وآله ! ! 849
  كسى كه چند روز پيش رو در روى پيامبر صلى الله عليه وآله ايستاده بود . . . چگونه حرمت خاندان آن حضرت را نگه مىدارد ؟ ! ! 853
  اعترافات ننگين بخارى بهترين مدافع ابوبكر و عمر 858
  نووى و بيهقى شهات مىدهند كه حديث ( هر مؤمن متقى آل محمد محسوب مىشود ) دروغ است ! ! 864
  پيامبر صلى الله عليه وآله اهل بيتش را مشخص و محدود كرده است . . . اما آيا دلهاى مريض و مغرض مىپذيرند ؟ ! ! 865
  عجيب است كه احمد بن حنبل جرأت بخرج داده و بعضى از روايات اهل بيت عليهم السلام را نقل كرده است ! ! 870
  بتصريح پيامبر صلى الله عليه وآله فاطمه زهرا عليها سلام برتر و با تقواتر از ابوبكر است ! ! 871
  فاطمه زهرا عليها سلام چون پدر بزرگوارش دارى مقامى بلند و رفيع است و مخالفت ايشان بخاطر فدك و اموال مصادره شده براى اعلان مخالفت و معارضه با ابوبكر و عمر است 876
  پيامبر صلى الله عليه وآله اوقافى در مدينه و املاك شخصى و ملكى از فئ و خمس و غيره داشت كه ابوبكر تمامى آنها را مصادره كرد ، وفاطمه عليها سلام آنها را مطالبه نمود ! ! 879
  عمر و ابوبكر روايتى را نقل مىكنند كه هيچ بنى آدمى غير از آنها نقل نكرده است ! ! 882
  سرخسى بر خلاف مرشد خود بخارى فرار از بحث را بهتر مىداند ! ! 886
  جناب عمر مىگويد آل پيامبر صلى الله عليه وآله فقط زنان آن حضرت‌اند ، نه فاطمه عليها سلام و اولادش ! ! ! 888
  بخارى به خاطر ابوبكر و عمر به فاطمه عليها سلام سيدة نساء العالمين اسائه ادب مىكند ! ! 890
  ابن كثير هم به تقليد از بخارى مىگويد ابوبكر بر حق است و فاطمه عليها سلام دختر پيامبر صلى الله عليه وآله بر باطل ! ! ! 891
  عسقلانى حاضر است براى تبرئه ابوبكر همه چيز را انكار كند ! ! 892
  گويا على عليه السلام و عباس بحسب ظاهر اختلاف پيدا كردند تا ثابت كنند كه عمر به ناحق دست روى اموال پيامبر صلى الله عليه وآله گذاشته است ! ! 894
  بخارى مىگويد اختلاف على عليه السلام و عباس درباره اراضى بنى النضير بود ، . . . اما حقيقت مطلب را مىپوشاند كه اختلاف بر سر چه بوده و چرا عمر دخالت كرد ؟ ! ! 895
  احمد بن حنبل اعتراف مىكند ابوبكر خمس آل پيامبر عليهم السلام را مصادره كرد ! ! 899
  خوارج هم در حكم خمس متحير و سرگردانند ، لذا از ابن عباس مىپرسند ! ! 900
  عمر خمس اهل بيت عليهم السلام را مصادره مىكند . . . و از سر لطف و منت مختصرى را پس مىدهد ! ! 901
  جناب عمر سهم زنان پيامبر صلى الله عليه وآله را از خيبر مىداد . . . از سهم اهل بيت عليهم السلام را مصادره مىكرد ! ! ! 902
  تلاش شافعى براى دفاع از ابوبكر و عمر در مصادره سهم اهل بيت عليهم السلام ! ! 903
  ابن قدامه مصادره خمس اهل بيت عليهم السلام را از طرف ابوبكر و عمر محكوم مىكند ! ! 904
  سرخسى مانند بخارى و ديگران چشمهاى خود را بسته و مىگويد حق با عمر است كه خمس آل پيامبر صلوات الله عليهم اجمعين را مصادره كرد . زيرا هميشه حق با عمر است ! ! ! 906
  سنىها ادعا مىكنند كه سعد بن عباده در سقيفه تسليم شد ! ! 909
  ابوبكر مىگويد امارت از آن عمر است و اطاعت از آن من ! ! 919
  ابوبكر با كسانى درباره خلافت عمر مشورت كرد كه همه دوستدار عمر بودند ! ! 926
  نام کتاب : الفاروق ( فارسي ) نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 1411
     ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
     جلد :
     ««اول    «قبلی
     جلد :
  فرمت PDF شناسنامه فهرست